Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Blankenburgtunnel Nee!

Op 7 december 2011 koos minister Schultz voor de Blankenburgtunnel, en wel de gele variant (zie kaartje) die vlak langs de Krabbeplas moet gaan lopen. De Eendenkooi Aalkeetbuiten wordt hierbij gespaard, zo lijkt het. De Tweede Kamer is nogal kritisch en wil meer van de argumenten op tafel zien. Dit zal in januari 2012 gaan plaatsvinden tijdens een ongetwijfeld spannend debat. Maar er is een nieuw kabinet... nieuwe spanning ontstaat... Maar, nu, november 2013, komt de finale beslissing ineens héél dichttbij.

Lees hier wat er in 2012 gebeurde. Meer informatie op websites:  www.vitaalmiddendelfland.nl en www.blankenburgtunnelnee.nl. Ook op deze pagina worden de belangrijkste activiteiten en publicaties vermeld:


Blankenburgtunnel: drie varianten

Natuurmonumenten is erg teleurgesteld dat de Tweede Kamer dinsdag geen rem heeft gezet op de aanleg van de Blankenburgtunnel

Moties van D66 en GroenLinks om geen definitieve besluiten te nemen over grote infrastructuurprojecten voordat er een 'quick scan' is uitgevoerd op basis van de werkelijke verkeersontwikkeling, haalden geen meerderheid in de Tweede Kamer.
 
Gezien de trendbreuk in de verkeersgroei is het plan om de Blankenburgtunnel aan te leggen, achterhaald. Het risico is groot dat er straks voor 1,1 miljard euro een weg wordt aangelegd die veel kapotmaakt (schade aan natuur, landschap en leefomgeving van 2 miljoen Randstedelingen) en niets oplevert.
 
Ook een motie van de ChristenUnie om die schade te beperken door alsnog een echte tunnel aan te leggen (in plaats van een overkapping die een metershoog talud vormt zoals in de huidige plannen het geval is) haalde geen meerderheid.
 
Natuurmonumenten beraadt zich, met collega-natuur- en bewonersorganisaties, op wat zij gaat doen om deze schade te voorkomen.

Bron: Persbericht Natuurmonumenten 3 december 2013


Ultieme publieksactie tegen de Blankenburgtunnel: Tweet de Tweede Kamer wakker!

Het aftellen is begonnen. Op maandag 25 november heeft de Tweede Kamer de laatste kans om de plannen voor de omstreden Blankenburgtunnel tegen te houden. Die dag debatteert de Kamer over infraprojecten zoals de Blankenburgtunnel. In de aanloop naar dit beslissende debat start Natuurmonumenten een Twitteractie om de Kamer wakker te schudden. In de actie roept de natuurorganisatie mensen op een tweet te sturen naar de meest betrokken Kamerleden. Toine Cooijmans, campagneleider Natuurmonumenten: ,,De onderbouwing voor het uitgeven van 1,1 miljard euro aan de Blankenburgtunnel wankelt. Nut en noodzaak van de tunnel worden steeds twijfelachtiger. Wij vinden het heel belangrijk dat de Kamerleden zich realiseren dat zij op 25 november in staat zijn een groot infrafiasco ten koste van het unieke landschap in Midden-Delfland, groene long voor twee miljoen stedelingen, tegen te houden; vandaar deze actie."

Laatste kans

Vorige week heeft minister Schultz van Haegen het plan (de zogenoemde structuurvisie) voor de Blankenburgtunnel naar de Tweede Kamer gestuurd. Daaruit blijkt dat de minister de kritiek van een recordaantal mensen (2.300 officiële zienswijzen) naast zich neerlegt. De Blankenburgtunnel is hiermee gelukkig nog niet definitief, de Tweede Kamer is aan zet op 25 november.

'Breek de betovering'

Om deze kans niet voorbij te laten roept Natuurmonumenten iedereen op om mee te doen aan de Twitteractie. Kern van deze actie is een ludieke animatie in sprookjesstijl. Toine Cooijmans:" Het verhaal van de Blankenburgtunnel is net een naar sprookje. Minister Schultz lijkt wel betoverd, ongevoelig voor de feiten dendert zij op zevenmijlslaarzen door met dit onzinnige plan. De groei van het autoverkeer stagneert al sinds 2005, dus drie jaar vóór de economische crisis. De aanleg van de zesbaanssnelweg is daarmee achterhaald zo blijkt uit cijfers vanuit het ministerie van I&M. Dat BV Nederland op het punt staat om 1,1 miljard euro, de kosten voor de Blankenburgtunnel, over de balk te gooien, lijkt wel fact free politics. Hoog tijd dat de Kamer de betovering doorbreekt."

Tweet je uit!

Op de website van Natuurmonumenten is eenvoudig, met één druk op de knop, een tweet met de link naar het filmpje naar de Kamer te versturen. Door deze tweets hoopt de natuurorganisatie de urgentie van het Kamerdebat duidelijk te maken. Ook aan niet-twitteraars is gedacht, er is tevens de optie om een mail te sturen. Cooijmans: ,,We hopen dan ook op een massale Twitteractie waar de Kamerleden niet meer omheen kunnen."
Het is niet de eerste keer dat Natuurmonumenten actie voert tegen de Blankenburgtunnel. Zo werden eerder ruim 34.000 handtekeningen en12.600 duimen omlaag tegen de Blankenburgtunnel verzameld en dienden 2.300 mensen een officiële zienswijze in tegen de tunnel. Cooijmans: ,,Tot nu zijn de stemmen van al deze mensen genegeerd bij de besluitvorming, maar nu is het echt erop of eronder en roepen we iedereen nog één keer op tot actie."

Wil je ook mee doen aan de actie tegen de Blankenburgtunnel? Ga naar www.natuurmonumenten.nl/breekdebetovering. Dan leven we allemaal nog lang en gelukkig…

Bron: Persbericht Natuurmonumenten 15 november 2013


'Blankenburgtunnel zeer schadelijk voor landschap Midden-Delfland'

Natuurmonumenten is niet blij met het besluit van minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van Infrastructuur. Schultz presenteerde dinsdag de rijksstructuurvisie, waarin de keus voor de Blankenburgtunnel definitief wordt gemaakt.

Om de bereikbaarheid in Zuid-Holland te verbeteren waren verschillende opties denkbaar, waaronder de Blankenburgtunnel. Die tunnel komt er nu echt. Natuurmonumenten had het graag anders gezien. 'De groei van het autoverkeer stagneert al sinds 2005. De minister gaat daaraan voorbij in haar besluit. De Blankenburgtunnel richt forse schade aan het oerhollandse landschap van Midden-Delfland aan', zegt de milieu-organisatie.

De bouw van de Blankenburgtunnel mag ruim 1,1 miljard euro kosten. Daarvan moet 311 miljoen worden opgehaald door tolheffing. De overige 843 miljoen euro komt uit het infrastructuurfonds. Als de tunnel er is moeten automobilisten 1,18 euro betalen om er gebruik van te mogen maken. Voor vrachtwagens zal een tarief van 7,11 euro gaan gelden.

Betere verbinding

Tuinders in het Westland vragen al tijden om de Blankenburgtunnel, die de verbinding naar de haven van Rotterdam moet verbeteren. Ook Schultz is blij met de komst van de nieuwe tunnel: 'De Blankenburgverbinding is een van de ontbrekende schakels in ons wegennet', liet zij dinsdag weten.

De ongeveer 2,5 kilometer lange weg gaat de snelwegen A15 en A20 ten westen van Rotterdam verbinden. De tunnel moet de Beneluxverbinding ontlasten en ook zorgen voor een goede bereikbaarheid van de Rotterdamse haven bij calamiteiten. Als het definitieve tracé is vastgesteld, wordt in 2017 begonnen met de bouw.

Bron: Nieuwsbericht op Omroepwest.nl 5 november 2013


Schultz: tol betalen voor A15 en Blankenburgtunnel

Wie in de toekomst door de nog aan te leggen Blankenburgtunnel ten westen van Rotterdam wil rijden, moet daarvoor 1,18 euro aan tol gaan betalen. Voor vrachtwagens wordt het tarief 7,11 euro. Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Schultz heeft ook de tol vastgesteld voor de verlengde A15, die ook nog moet worden aangelegd. Daar gaan personenauto's 1,62 betalen om de weg te gebruiken. Vrachtwagens moeten daar 7,54 euro neertellen. Die prijzen kunnen jaarlijks nog aan de inflatie worden aangepast.

De tol voor de nieuwe verbinding tussen de A13 en A16 is geschrapt, omdat er anders te weinig verkeer van de weg gebruik gaat maken.

Bron: De Volkskrant 4 november 2013.


Milieuclubs uit overleg tunnel

Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland stappen uit het overleg over de omstreden Blankenburgtunnel. De organisaties vinden dat de overheid te weinig doet om de weg in te passen in het landschap.

Het kabinet besloot in 2011 tot de aanleg van de Blankenburgtunnel. De toltunnel verbindt de A15 en A20 onder de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen. Daarbij doorkruist het natuur- en recreatiegebied Midden-Delfland.

Geen eer

De milieuorganisaties zijn tegenstander van de nieuwe tunnel, maar spraken de afgelopen maanden toch mee over inpassing van de tunnel in het natuurgebied. De onderhandelaars vinden de houding van de overheid teleurstellend.

Volgens Toine Cooijmans van Natuurmonumenten is het beschikbare budget veel te laag: "Er komt een tunnel van 1,1 miljard euro in het kwetsbare landschap van Midden-Delfland, en die zou met 25 miljoen euro ingepast moeten worden in het landschap. Dat is onmogelijk." Voor de organisaties is er "geen eer aan te behalen", en dus hebben ze besloten uit het overleg te stappen.

Andere variant

De keuze voor de Blankenburgtunnel was omstreden. Tegenstanders zagen liever een keuze voor een andere variant, de westelijker gelegen Oranjetunnel. De bouw van de tunnel moet in 2015 beginnen.

Bron: NOS bericht 29 augustus 2013.


Natuurorganisaties teleurgesteld over inpassingsplan Blankenburgtunnel

Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn teleurgesteld over het resultaat van het inpassingsproces voor de Blankenburgtunnel. Hoewel beide organisaties tegen de komst van de Blankenburgtunnel zijn, hebben zij toch de bereidheid uitgesproken om mee te denken of het onmogelijke mogelijk gemaakt zou kunnen worden; namelijk zorgvuldige inpassing van de Blankenburgtunnel in het kwetsbare landschap van Midden-Delfland.

Integrale gebiedsgerichte aanpak

De natuur- en milieuorganisaties hebben daarbij het afgelopen half jaar gepleit voor een integrale gebiedsgerichte aanpak. Een majeur infraproject als de Blankenburgtunnel dient gepaard te gaan met een even majeure kwaliteitsimpuls voor het hele gebied tussen A20, Nieuwe Waterweg, Vlaardingen en Maassluis. Dit signaal is helaas niet opgepikt. De inpassingsmaatregelen zijn nu ingeperkt door het op dit moment beschikbare geld in plaats van door wat nodig is om recht te doen aan de kwaliteiten van het gebied waar de weg moet komen. Dit is een grote gemiste kans. Op allerlei andere plaatsen in het land wordt gewerkt aan zo'n totaalpakket aan maatregelen, terwijl juist in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag de leefbaarheid en het landschap het meest onder stedelijk-infrastructurele druk staat.

Regie bij provincie Zuid-Holland

De organisaties zien dan ook geen perspectief om deel te nemen aan het vervolgproces van de inpassing, zolang er niet gekozen wordt voor de insteek waarbij behoud en verbetering van het hele bedreigde landschap voorop staat. Voor zo'n insteek zou volgens Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland de provincie Zuid-Holland de regie moeten nemen.

Bron: Persbericht Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie, 28 augustus.

02 april 2024