Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Boerderijenexcursie Zuidbuurt van Oud-Schipluiden

1 juni 2013. De Historische Vereniging Oud-Schipluiden (HVOS) organiseert elk jaar voor haar vrienden en leden een excursie naar een cultuurhistorisch interessante locatie. Drie boerderijen in de Zuidbuurt in Maassluis en Vlaardingen waren deze keer het doel van de ruim veertig deelnemers. Bezocht werden de recent gerestaureerde Karperhoeve, de boerderij van de fam. Dijkshoorn en de Sarijnenhove. Boerderijkenner Frits van Ooststroom was onze gids.

De Zuidbuurt

In de Zuidbuurt heerst al lange tijd onzekerheid over de toekomst van het gebied. Er was ooit een plan de Rotterdamse haven ermee uit te breiden. Uiteindelijk werd in de reconstructie van het Midden-Delfland besloten om van het voorheen agrarische gebied een recreatiegebied te maken. De meeste boerenbedrijven werden opgekocht en de boerenwoningen kregen nieuwe eigenaren met plannen voor een herbestemming. Een klein aantal boerderijen behielden, zij het op beperktere schaal, hun agrarische functie. Er is nog slechts één melkveebedrijf waar de Campinamelkwagen regelmatig langs komt; op de Karperhoeve wordt ook nog vee gehouden. Op twee boerderijen wordt nu veel aan paardensport gedaan.

Boerderijenexcursie Zuidbuurt van Historische vereniging Oud-Schipluiden - 1 juni 2013

Een andere doodsteek voor de veehouderij was de uitstoot van het kankerverwekkende dioxine in 1989 door de AVR, de Afvalverwerking Rijnmond. Het ministerie van Landbouw stelde toen tot 1994 een verbod in op de verwerking van melk en schapenvlees uit dit gebied. Ook in 2004 werd er een verhoogde uitstoot van dioxine gemeten. Tegenwoordig zijn er weer koeien en schapen te zien op de weilanden.

De volgende aantasting van de Zuidbuurt wordt mogelijk de aanleg van de Blankenburgtunnel, pal naast de Wijnboerderij. Protesten en een tweede volks/protestbos lijken de aanleg van deze tunnel niet tegen te kunnen houden... maar wie weet komt de minister toch tot vernieuwd inzicht.

De Karperhoeve

Het rijksmonument De Karperhoeve, vroeger geheten Land van Belofte, werd gebouwd in 1711. In 1955 gaat de pacht van de boerderij van de familie van der Kooy over naar de familie Hoogendam. Dochter Co Hoogendam en echtgenoot Jan Hollaar verwerven de boerderij in 1973 en houden er een melkveebedrijf. Hun dochter Ineke nam in 2008 de boerderij over. De grote restauratie in de periode 2008-2010 heeft het boerderijgebouw weer tot een pronkstuk gemaakt. Op de boerderij is tegenwoordig ook een paardensportbedrijf gevestigd.

Boerderijenexcursie Zuidbuurt van Historische vereniging Oud-Schipluiden - 1 juni 2013

Boerderijenexcursie Zuidbuurt van Historische vereniging Oud-Schipluiden - 1 juni 2013

Tijdens de excursie kon aan de voorzijde van de boerderij het fraaie metselwerk en nieuw aangebracte beschilderingen bewonderd worden. Aan de zijde van de Boonervliet gaf Frits uitleg over het teruggebrachte melkhuisje en de werking van de karnmolen. Ook mocht even binnen gekeken worden in het voorhuis. De vroegere opkamer, de mooie kamer, bleek hier onderverdeeld te zijn in enkele kleinere ruimtes met o.a. een bedstee meteen bovenaan de trap. 

Boerderijenexcursie Zuidbuurt van Historische vereniging Oud-Schipluiden - 1 juni 2013

Boerderij Zuidbuurt 28

De boerderij van de fam. Dijkshoorn is van recenter datum. Op de stenen gevelsteen staat vermeld: 'De eerste steen gelegd door Bruin en Willem Noorddam 16 mei 1884'. Boer Flip Dijkshoorn, die altijd op deze boerderij heeft gewoond, had tot voor kort nog een aantal koeien in zijn oude grupstal staan. Aan de vloertegels in de stal en de met ronde steentjes gemetselde rand naast de koestand werd duidelijk dat hier sinds de bouw weinig meer werd aangepast. De aarden strook in de koestand, waar de koe met zijn ellebogen op steunt als hij gaat liggen en weer gaat staan, is inmiddels uniek in het Midden-Delfland gebied.

Boerderijenexcursie Zuidbuurt van Historische vereniging Oud-Schipluiden - 1 juni 2013

Boerderijenexcursie Zuidbuurt van Historische vereniging Oud-Schipluiden - 1 juni 2013

De boerderij en de bijgebouwen zaten opvallend goed in de verf, ook als was het houtwerk hier en daar wat aan reparatie toe. In de melkkelder bevonden zich ook hier Deense bakken om de melk te koelen. Buiten bevond zich het melkhuisje. Voor het huis staat nog een restant van de waterpomp. Alsof de tijd een poosje heeft stilgestaan...

Boerderijenexcursie Zuidbuurt van Historische vereniging Oud-Schipluiden - 1 juni 2013

Boerderijenexcursie Zuidbuurt van Historische vereniging Oud-Schipluiden - 1 juni 2013

De Sarijnenhove

Heel anders was het bezoek aan het rijksmonument de Sarijnenhove, waar weinig meer te ruiken en proeven valt van agrarische activiteiten. Het schitterende boerderijgebouw ligt aan het eind van een lange oprijlaan en de grote bomen ontnemen de meeste tijd van het jaar het zicht op het gebouw. Toen de huidige eigenaren, de familie Sonneveld, de boerderij verwierven begon een jarenlange en grootscheepse restauratie. Grote delen van de muren van het oudere, zestiende eeuwse deel (linker deel) moesten opnieuw worden gemetseld. Zo'n 40.000 steenjes werden schoongekrabd... 

Boerderijenexcursie Zuidbuurt van Historische vereniging Oud-Schipluiden - 1 juni 2013

Boerderijenexcursie Zuidbuurt van Historische vereniging Oud-Schipluiden - 1 juni 2013

Nu is het gebouw een pronkstuk en een van de mooiste boerderijen van Zuid-Holland en Nederland. Het rechter deel van de boerderij is aangebouwd in 1644 in opdracht van de latere Delftse burgemeester Nicolaes Boogaert als herenkamer en zomerverblijf. Dit deel van de Sarijnehove was open voor een bezichtiging.

Boerderijenexcursie Zuidbuurt van Historische vereniging Oud-Schipluiden - 1 juni 2013

Boerderijenexcursie Zuidbuurt van Historische vereniging Oud-Schipluiden - 1 juni 2013

Meer over de Zuidbuurt

01 april 2024