Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Kringloopboeren Midden-Delfland gebruiken minder krachtvoer en kunstmest

23 juli 2012. Kringloopboeren in Midden-Delfland benutten steeds beter hun eigen bodem. De boeren gebruiken daardoor minder krachtvoer en kunstmest. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het studieprogramma Kringloopboeren Midden-Delfland. Deze resultaten zijn goed voor de waterkwaliteit, de biodiversiteit in de bodem, het landschap en de boer!

Het programma kringloopboeren Midden-Delfland is in 2010 gestart. Eén van de doelstellingen is het optimaal benutten van de op het bedrijf aanwezige mineralen, zoals stikstof en fosfaat.

Samen leren

Vijfentwintig melkveehouders uit Midden-Delfland werken nu 3 jaar samen in leer-werkgroepen. Zij delen kennis, ervaring en bedrijfsresultaten. Onderzoekers en ondernemers van binnen en buiten Midden-Delfland worden uitgenodigd voor het delen van deze ervaring en kennis. Wethouder Agrarische Zaken en Landschapsontwikkeling Hans Horlings is enthousiast over deze werkwijze. ‘Het is bijzonder om te zien dat melkveehouders bereid zijn van elkaar en anderen te leren. Ze zijn zich ervan bewust dat ze elkaar nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen als duurzame boer. Onze kringloopboeren zijn daardoor beter toegerust om het mooie veenweidelandschap van Midden-Delfland nu en in de toekomst te beheren.’

Meetbare resultaten

De afgelopen 5 jaar is door Midden-Delflandse kringloopboeren steeds minder krachtvoer en kunstmest aangevoerd bij gelijkblijvende melkproductie. Het gemiddelde bedrijfsoverschot stikstof (N) en fosfaat (P) is gedaald en ligt ver onder de wettelijke normen. Deze resultaten zijn goed voor de boer, want hij geeft minder geld uit aan de aankoop van kunstmest en krachtvoer. Maar deze werkwijze is ook veel beter voor het behoud van een vitaal platteland. Minder gebruik van krachtvoer en kunstmest betekent een betere waterkwaliteit en een gezondere bodem.

Kringloopcertificaten 2012
Met enige trots worden de zojuist uitgereikte kringloopcertificaten getoond (21 april 2012).

Kringloopmanagement belangrijk voor bedrijf en omgeving
Bedrijfsmanagement doorslaggevend

De resultaten laten ook zien dat het management van de boer bepalend is voor de economische en ecologische kwaliteit van het bedrijf. Er zijn verschillen tussen de resultaten van de deelnemende kringloopboeren, zonder dat dit door de ligging van het bedrijf of bijvoorbeeld het type stal verklaard kan worden. De ene boer pakt het management blijkbaar ‘slimmer’ aan dan de andere boer. In het verbeteren van bodem-, koe – en bedrijfsmanagement lijkt meer winst te halen dan in het sturen op technische en technologische innovaties alleen. Innovaties zoals bijvoorbeeld onderwaterdrainage kunnen een bijdrage leveren, maar het kringloopmanagement van de boer is doorslaggevend voor het resultaat. In de studiegroepen leren de boeren hun bedrijfsmanagement te versterken door de kennis en ervaring met collega’s en andere professionals te delen en op eigen bedrijf toe te passen.

Verdere ontwikkeling in het nieuwe leerseizoen

In september 2013 start het nieuwe leerseizoen voor de kringloopboeren. De deelnemers gaan nog meer praktijkexperimenten uitvoeren en op die manier onderzoeken hoe zij, zowel ecologisch als economisch, nog duurzamer kunnen boeren in Midden-Delfland. Daarbij verdiepen zij zich niet alleen in de bodem en de koe, maar zoeken zij ook naar meerwaarde voor de omgeving.

Achtergrondinformatie IODS

In 2010 hebben diverse partijen het IODS-convenant (Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam) gesloten (www.iods.nl). Eén van de programma’s die hieruit voortkwamen is Kringloopboeren Midden-Delfland (Midden in Delfland). Dit programma heeft als doel het karakteristieke en waardevolle landschap te behouden en te versterken (dé kerntaak van de gemeente Midden-Delfland) met de melkveehouder als beheerder. Binnen het programma Kringloopboeren Midden-Delfland zoeken boeren naar manieren om hun bedrijf in relatie tot het landschap en de stad te behouden. Onderdeel van deze zoektocht is het vinden van mogelijkheden om natuurlijke hulpbronnen, zoals zonne-energie, zo optimaal mogelijk op het boerenbedrijf te benutten.

Bron: Persbericht gemeente Midden-Delfland 23 juli 2013.

01 april 2024