Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Verkoop streekzuivel Midden-Delfland op kinderboerderijen kansrijk

Op 13 juni jl. ontvingen 6 melkveehouders, leden van de gebiedscooperatie Delflandshof, 18 medewerkers van verschillende kinderboerderijen uit de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Tijdens deze ontmoeting zijn de resultaten van het onderzoek naar mogelijkheden streekzuivel uit Midden-Delfland te verkopen op kinderboerderijen in de steden gepresenteerd. Het blijkt dat het benutten van het stedelijk netwerk van kinderboerderijen voor fijnmazige verkoop van streekzuivel aan stedelingen waardevol en kansrijk is voor boer, kinderboerderij en burger.

Gebiedscooperatie Delflandshof

De gebiedscooperatie Delflandshof is bezig met de ontwikkeling van streekzuivelproducten en zoekt daarbij naar goede en aantrekkelijke afzetkanalen. De leden, allen melkveehouders in Midden-Delfland, zoeken naar manieren om hun rol als beheerder van het mooie agrarische cultuurlandschap landschap nu en in de toekomst te kunnen blijven vervullen. Het versterken van de relatie met de stedelingen past in die strategie.

Kinderboerderijen regio Rotterdam-Den Haag

Kinderboerderijen in het Metropoolgebied Rotterdam-Den Haag zijn druk bezig om hun functie en mogelijkheden verder uit te bouwen. Als 'boerderij' vormt de kinderboerderij de logische verbinding tussen stal en stad. Het grote aantal bezoeken, ruim 1,5 miljoen, dat jaarlijks aan deze kinderboerderijen wordt gebracht biedt ook perspectieven voor de afzet van streekproducten zoals zuivel aan de inwoners van de stad.

Tijdens de ontmoeting tussen gebiedscooperatie Delflandshof en de kinderboerderijen zijn naast de afzet van producten ook andere initiatieven benoemd om de afstand tussen stal en stad te verkleinen. Een boerenmarkt op kinderboerderijen waar producenten en burgers elkaar ontmoeten, via de kinderboerderij promoten van een excursie naar een echt melkveebedrijf of gewoon een mooie fietstocht door het groene gebied van Midden Delfland.

Verkoop streekzuivel Midden-Delfland op kinderboerderijen kansrijk

Kansrijke mogelijkheden

De afgelopen maand is er een enquete onder bezoekers van kinderboerderijen gehouden over wensen en koopgedrag van streekzuivel. Hieruit zijn een paar interessante conclusies te trekken! Van de ondervraagden

  • koopt ruim 60% liever zuivel uit Midden-Delfland dan reguliere zuivel,
  • heeft ruim 90% heeft belangstelling zuivel via de kinderboerderij te kopen, en
  • wil ruim 38% weten waar voedsel vandaan komt.

Het benutten van het stedelijk netwerk van kinderboerderijen voor fijnmazige verkoop van streekzuivel aan stedelingen lijkt dus waardevol en kansrijk is voor boer, kinderboerderij en stedeling! De gebiedscooperatie en de kinderboerderijen, verenigd via de Stichting Ondernemende Kinderboerderijen, hebben afgesproken de komende tijd gezamenlijk stappen te gaan nemen om de afzet van de Delflandshofzuivel via de kinderboerderijen verder vorm te geven.

Bron: Persbericht Delflandshof 13 juni 2013.

01 april 2024