Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Historie en landschap van de Aalkeet-Binnenpolder, Aalkeet-Buitenpolder, Broekpolder, Foppenpolder en de Vlietlanden

12 april 2013. Op vrijdag 12 april 2013 werd het onderzoeksrapport Historie en landschap van de Aalkeet-Binnenpolder, Aalkeet-Buitenpolder, Broekpolder, Foppenpolder en de Vlietlanden officieel overhandigd aan de colleges van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Midden-Delfland.
Het boekje bevat een beschrijving van de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van deze polders, die tot de oudste van het Midden-Delflandgebied kunnen worden genoemd. Voor download: zie www.mdmw.nl. Hier voor alle polderboekjes.

De stichting Midden-Delfland is Mensenwerk heeft bij de totstandkoming van de Gebiedvisie Midden-Delfland 2025 beloofd alle polders van Midden-Delfland cultuurhistorisch in kaart te brengen. Eerder verschenen in deze serie al vier publicaties over tezamen een tiental polders. 

Deze actualisering van de cultuurhistorische informatie sluit aan bij het in 2009 ontwikkelde landschapsontwikkelingsperspectief (LOP), dat de basis vormt voor de nieuwe bestemmingsplannen in het buitengebied van geheel Midden-Delfland.

Historie en landschap van de Aalkeet-Binnenpolder, Aalkeet-Buitenpolder, Broekpolder, Foppenpolder en de Vlietlanden - 12 april 2013
Boonervliet met links de Foppenpolder en rechts de Aalkeetbuiten Polder.

In samenwerking met de stichting Groen Goud is meerjarige ondersteuning verkregen van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Midden-Delfland en de Europese Unie. De actualiteit van de door het rijk gewenste aanleg van de Blankenburgtunnel dwars door de Zuidbuurt maakt deze uitgave extra van belang.

Historie en landschap van de Aalkeet-Binnenpolder, Aalkeet-Buitenpolder, Broekpolder, Foppenpolder en de Vlietlanden - 12 april 2013
Het op een kreekrug liggend lint van boerderijen in de Aalkeet-Binnenpolder, foto Frits van Ooststroom 1980.

De officiële presentatie vond plaats op vrijdag 12 april 2013 in de voormalige boerderij nu galerie Engelenhof, aan de Zuidbuurt nr 89 in Vlaardingen. De eerste exemplaren werden overhandigd aan de drie betrokken gemeentebesturen; aan de Maassluise wethouder Cultuur Gerard van der Wees; voor Vlaardingen werd Hans Versluijs vertegenwoordigd door Kees Schrieks, hoofd afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling; en voor de gemeente Midden-Delfland aan wethouder Tineke van Nimwegen.

Historie en landschap van de Aalkeet-Binnenpolder, Aalkeet-Buitenpolder, Broekpolder, Foppenpolder en de Vlietlanden - 12 april 2013
De Vlietlanden, een natuurgebied van de eerste orde.

Toelichting

Het boekje bevat een beschrijving van de geologische, waterstaatkundige en bestuurlijke situatie, van de bewoningsgeschiedenis en van enkele oude en nieuwe landschappelijke bijzonderheden in dit deel van Midden-Delfland. Het boekje vervolgt met de monumentale waarden van boerderijen en andere gebouwen, de jonge en afwijkende bebouwing en sluit af met een beknopt overzicht van de meest waardevolle landschapsclusters. De cultuurhistorische kernkwaliteiten van dit deel van Midden-Delfland zijn het zeer oude boerderijlint in de Zuidbuurt en de drie vlieten met de Vlietlanden en de Bommeer.

Het boekje bevat zeer veel foto´s en tien kaartjes die de beschrijvingen duidelijk samenvatten en is op de site van de stichting te downloaden: www.middendelflandismensenwerk.nl.

Met dit boekje is al weer het vijfde deel verschenen van een serie die voor alle polders van heel Midden-Delfland in uitvoering is.

Historie en landschap van de Aalkeet-Binnenpolder, Aalkeet-Buitenpolder, Broekpolder, Foppenpolder en de Vlietlanden - 12 april 2013
Historie en landschap - Waardevolle ensembles en structuren - © Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk

Historie en landschap van de Aalkeet-Binnenpolder, Aalkeet-Buitenpolder, Broekpolder, Foppenpolder en de Vlietlanden - 12 april 2013

Bron: Persbericht Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk 12 april 2013

01 april 2024