Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De volgende dag: water wegwerken...

14 oktober 2013. Na de bijzonder natte zondag begon de maandag rustig en kon de overvloed aan water worden weggewerkt. De hele nacht was doorgemaald en het niveau in de boezem was 's ochtends zoals het behoort. Op veel plaatsen in de verschillende polders waren noodpompen ingezet om de bestaande poldergemalen bij te staan. Daarna is ongetwijfeld de Woudse polder waterberging aan de beurt om deze leeg te malen.

Meteorologische extremen in een vooral nat weekend - 14 oktober 2013
Pomp in de Klaas Engelbrechtspolder.

Meteorologische extremen in een vooral nat weekend - 14 oktober 2013
Niet alle percelen hadden een goede waterafvoer; hier de Woudse polder.

Meteorologische extremen in een vooral nat weekend - 14 oktober 2013
Het nieuwe gemaal van de Woudse polder kreeg hulp.

Meteorologische extremen in een vooral nat weekend - 14 oktober 2013
Ondertussen genieten watervogels van de nieuwe plas, ca. 1,5-2 meter water.

Meteorologische extremen in een vooral nat weekend

13 oktober 2013. Het was een weekend met meteorologische extremen! Zowel vrijdag als zondag regende het vrijwel onafgebroken. Vooral zondag met een aanloop op zaterdagavond viel een grote hoeveelheid water uit een ronddraaiend regengebied dat zich nauwelijks verplaatste. De in totaal ca. 80 mm regen, de hoeveelheid die normaal in de hele maand oktober valt, noodzaakte het Hoogheemraadschap van Delfland extra maatregelen te nemen. En toch, zaterdag overdag, droog en zonnig, werd het zeer succesvolle evenement de Tuin van de Randstad gehouden in de Woudse Droogmakerij.

Meteorologische extremen in een vooral nat weekend - 13 oktober 2013
Kolkend stroomt het water van de Zweth de Woudse polder waterberging binnen.

Op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland werden de inwoners van Delfland geïnformeerd over de voortgang van haar activiteiten. Om de grote hoeveelheid water te kunnen wegwerken werden op verschillende plaatsen waterbergingen opengezet om als tijdelijke opvang te dienen. De twee grootste bergingen langs de Zweth werden in de loop van de dag opengezet: de berging in de Woudse polder en de berging van de Wollebrand. De foto's van ca. 17.15 uur tonen dat de Woudse polderberging al aardig vol stroomt.

Meteorologische extremen in een vooral nat weekend - 13 oktober 2013

Meteorologische extremen in een vooral nat weekend - 13 oktober 2013
Een groep ganzen strijkt neer op de nieuwe plas.

Op diverse plaatsen werden noodpompen ingezet. De poldergemalen in de veenweidegebieden werkten niet of onvoldoende waardoor poldersloten tot de nek volraakten. Dit had het gevolg dat op enkele plaatsen weilanden veranderden in kleine meertjes.

Meteorologische extremen in een vooral nat weekend - 13 oktober 2013
Weilanden in de Klaas Engelbrechtspolder langs de Klaas Engelbrechtsweg

Het Zouteveense Meer naast de Slinksloot, een fenomeen uit het verleden, was weer voor even aanwezig. Dit laaggelegen stuk land in de Zouteveense Polder is zo ongeveer het laatste ontgonnen deel van deze polder.

Meteorologische extremen in een vooral nat weekend - 13 oktober 2013
Het Zouteveense Meer is weer even terug

01 april 2024