Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Open dag in AWZI's en rioolgemalen in Delfland

8 juni 2013. De Open Riooldag had een belangrijk doel de boodschap over te brengen dat spullen als billendoekjes en frituurvet niet in het riool horen, omdat zij grote schade kunnen aanbrengen aan pompen en zuiveringsinstallaties. Op diverse plaatsen in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland waren op deze dag afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) en rioolgemalen geopend voor het publiek. Op de speciale website www.nietinhetriool.nl wordt meer informatie gegeven wat wel en wat niet in het riool thuishoort. Deze website meldt dat er ruim 1200 bezoekers een van de locaties bezocht. 
Bekijk hier het beeldverslag van de AWZI Harnaschpolder.

Ook de AWZI Harnaschpolder in Den Hoorn was geopend, de grootste van Nederland. De installatie is eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland maar wordt beheerd door het private bedrijf Delfluent. De voorgeschiedenis en de bouwperiode (2004-2006) kan hier worden nagelezen.

Na de soms tumultueuze verandering van het glastuinbouwgebied naar de bouw en in gebruikname van de enorme AWZI meegemaakt te hebben op de dagelijkse fietstocht over de Noordhoornseweg, was de Open Riooldag een uitstekende gelegenheid om eens binnen in de fabriek te kijken. Het hoofdkantoor van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder ligt naast een in ontwikkeling zijnd industriegebied. Al bij de ingang wordt de hoofdboodschap duidelijk: billendoekjes en frituurvet horen niet in het riool.

In het restaurant staat op een tafel een aantal voorwerpen die duidelijk maken waarover het bij een AWZI om gaat: in enkele flessen wordt getoond hoe het zuiveringsproces verloopt. In de eerste fles zit vuil water zoals het via het riool de fabriek binnenkomt. Drie flessen later is het water voldoende gezuiverd en kan zo 2,5 kilometer ver de zee ingepompt worden. Het ontwaterde slib wordt verbrand en de vaste stof die overblijft wordt gebruikt in de wegenbouw.

Open dag in AWZI's en rioolgemalen in Delfland - 8 juni 2013

Het hele zuiveringsschema staat op een mooie poster (boven). De excursie over het 25 hectaren terrein verloopt volgens het schema en begint bij de vier aanvoerleidingen van het afvalwater (1), dat eerst omhooggepompt wordt in een hoog gebouw voor de eerste reinigingsfase: het verwijderen van grof materiaal (2). In de eerste tank vindt de voorbezinking plaats (3). Dit wordt gevolgd door de biologische zuivering met behulp van bacterieën (4). Als de nabezinking (5) klaar is wordt het gezuiverde water via het pompstation (6) naar zee gestuurd.

Vanaf de hoge trappen en balkons kregen we een goed overzicht van het terrein. Weer op de grond, lopend tussen de enorme tanks werd de omvang pas goed duidelijk. En dan te bedenken dat de tanks ook nog enkele meters onder het maaiveld liggen!

Open dag in AWZI's en rioolgemalen in Delfland - 8 juni 2013

Open dag in AWZI's en rioolgemalen in Delfland - 8 juni 2013

Algemene gegevens

De afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder heeft een zuiveringscapaciteit van 1,3 miljoen vervuilingseenheden (v.e.’s) en is de grootste van Nederland en een van de grootste van Europa. Op een terrein met een oppervlakte van 25 hectaren, wordt het afvalwater van ruim 1 miljoen inwoners en zo’n veertigduizend bedrijven in de Haagse regio gezuiverd. Gemiddeld kan de AWZI per dag zo’n 250.000 kubieke meter afvalwater zuiveren, oftewel de inhoud van meer dan 8.000 tankwagens.

Het biologische afvalwaterzuiveringsproces is even ingenieus als eenvoudig: er worden miljarden bacteriën ingezet die het eigenlijke werk doen en letterlijk de afvalstoffen in het water opeten. In feite precies zoals in de natuur, maar dan op gecontroleerde wijze in het groot.

De volautomatische fabriek wordt door tien personeelsleden, processoperators, op een reeks monitoren in de gaten gehouden. Overal in de fabriek zitten sensoren die de computers van meetgegevens voorzien, zodat het systeem ook onbemand kan draaien, bijvoorbeeld 's nachts en in het weekend. Gaat er iets mis dan wordt de dienstdoende operator gewaarschuwd en kan hij thuis beoordelen wat er aan de hand is en of er ingegrepen moet worden.

Bron: Website van Delfluent

02 april 2024